1,2% parama mums


Gerbiamieji Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro darbuotojai,  globėjai, buvę mūsų globotiniai ir geradariai rėmėjai, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie padeda atnaujinti vaiko ir šeimos gerovės centrą, stiprinti mūsų materialinę bazę.

Tikimės Jūsų paramos ir 2022-aisiais metais. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas leidžia iki 1,2% Jūsų pajamų mokesčio pervesti į įstaigos labdaros ir paramos fondą ir finansiškai paremti vaiko ir šeimos gerovės centrą. Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų sąnaudų, ta dalis bus pervesta iš jau atskaičiuoto fizinių asmenų pajamų mokesčio. Apsisprendę paremti mūsų centrą, Jūs turite užpildyti prašymo formą FR 0512 (http://www.vmi.lt). Raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašyti į langelius didžiosiomis raidėmis ir apačioje pasirašyta. Pateikiame prašymo užpildymo duomenis, kurių Jūs galite nežinoti: 6. Mokestinis laikotarpis (nurodoma už kurį laikotarpį). 7. Pildymo data (nurodoma, kada pildomas prašymas). 8. Pirminė (pirminė – x pažymėti, jei pildoma I-ą kartą, patikslinta – x pažymėti, jei prašymą tikslinate). 9. Eilutės Nr. 01. 10. Paramos gavėjo identifikacinis numeris 190313070. 11. Paramos gavėjo pavadinimas JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS. 12. Buveinės adresas MOKYKLOS G.6, LT- 55112, JONAVA 13 – 14 laukeliai nepildomi. 15. Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT424010051003683797 16. Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis procentais – įrašyti 2 arba 1 (jei daliname dviem paramos gavėjams). Maloniai prašome paraginti savo artimuosius, kolegas, draugus paremti Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centrą. JUK TAI NIEKO NEKAINUOJA! Informaciją teikia Vaiko ir šeimos gerovės centro Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė.

PARAMOS GAVĖJO STATUSAS

į viršų