Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021

Finansinė atskaitomybė už 2021 m. II ketvirtį (*.pdf)

Finansinė atskaitomybė už 2021 m. I ketvirtį (*.pdf)

2020

Finansinė atskaitomybė už 2020 m. IV ketvirtį (*.pdf)

Finansinė atskaitomybė už 2020 m. III ketvirtį (*.pdf)

Finansinė atskaitomybė už 2020 m. II ketvirtį (*.pdf)

2019

Finansinė atskaitomybė už 2019 m. III ketvirtį (*.pdf)

Finansinė atskaitomybė už 2019 m. II ketvirtį (*.pdf)

Finansinė atskaitomybė už 2019 m. I ketvirtį (*.pdf)

2018

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketvirtis (*.pdf)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketvirtis  (*.pdf)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketvirtis (*.pdf)

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2018 I ketvirtis  (*.pdf)

***

 

Jonavos rajono vaikų globos namų žemesniojo lygio ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. IV ketvirtis (*.pdf)

2017 m. 3 – ojo ketvirčio finansinės atsakomybės dokumentų pateikimo III ketvirtis (*.pdf)

2017 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas II ketvirtis  (*.pdf)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo mėn. 31 d. duomenis I ketvirtis (*.pdf)

2017 M PROGRAMOS SĄMATA (*.pdf)

SPEC. PROGRAMŲ SĄMATA 2017 m.(*.pdf)

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (*.pdf)

Finansinių ataskaitų 2016 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas (*.pdf)

Jonavos rajono vaikų globos namų paskaičiavimai, PASKAIČIAVIMAI(*.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

į viršų