Planavimo dokumentai

PROJEKTAS Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-04-0004 „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA“

 

   d26_kuriame_ateiti                                                                                                                                   Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo www.esinvesticijos.lt

Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais „Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras“ ir Asociacija „ Bukonių krašto šeimos namai“ įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, su Viešąja įstaiga „Centrine projektų valdymo  agentūra“ 2019 m. spalio 10 d. pasirašė projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ įgyvendinimo sutartį ir jau įgyvendina veiklas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę  Nr.08.1.1-CPVA-R-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Projekto tikslas – sukurti tinkamas sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės  globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Jonavos rajone.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti gyvenamosios paskirties namą Jonavos mieste, ir įkurti jame bendruomeninius vaikų globos namus, kur planuojama apgyvendinti 8 vaikus, esančius nuolatinėje globoje. Projekto lėšomis pastatytą namą planuojama pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Taip pat įgyvendinant vaikų dienos centrų tinklo plėtros veiklą, planuojama įkurti naują Vaikų dienos centrą Jonavos r., Bukonių sen., Liepių k, atliekant remonto darbus bei pritaikant pastatą neįgaliųjų poreikiams, kur dienos socialinės priežiūros paslaugas galės gauti 10 vaikų.

Projekto vertė yra 441.725,97 eurų, iš jų Europos Sąjungos fondo lėšos 437.934,77 eurai,  Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos  3.791,20 eurai.

 

Metinės veiklos planas 2022 metams (*.dox)

Metinės veiklos planas 2021 metams (*.dox)

Metinė veiklos programa 2020 metams (*.dox)

2022-2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (*.dox)

 

PROJEKTAS – VIRTUALUS KONCERTAS „TEO TORRIATTE“

Adventiniame laikotarpyje buvo paskelbtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos filialo pradinės mokyklos Respublikinis 1-5 klasių mokinių muzikinis projektas – virtualus koncertas „TEO TORRIATTE”, kuriame dalyvavo Jonavos pradinės mokyklos mokinių vokalinis ansamblis „Sidabriukai”, paruošė muzikos mokytoja Ina Sipavičienė.

Projekto tikslas –  įprasminti Advento laikotarpio vertybes: gerumą, atjautą, pagalbą,  meilę šalia esantiems. Per muziką ugdyti žmogiškąsias ir krikščioniškas vertybes,  atkreipiant dėmesį į socialiai pažeidžiamas visuomenės grupes. Šio projekto partneriai Jonavos vaiko ir šeimos geros centras. Centro gyventojams padovanotas virtualus koncertas ,, Būkime kartu“( TEO TORRIATTE), Kalėdų ir Nujųjų metų laikmetyje vaikai kartu su darbuotojais galės stebėti įvairių respublikos atlikėjų pasirodymą, kuriame išvys ir Jonavos pradinės mokyklos ansamblio ,, Sidabriukai‘‘ atliekamą dainą. Visus norinčius pamatyti virtualų koncertą, kviečiame prisijungti.

Dalinamės Respublikinio 1 – 5 klasių mokinių muzikinio projekto – virtualaus koncerto „Teo Torriatte“- (Būkime kartu) įrašu: https://live.lsmu.lt/TEOTORRIATTE.html

2023 METŲ ATITIKTIES SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠUI ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

 2022 METŲ ATITIKTIES SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠUI ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

Pažyma dėl Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro pažeidimų šalinimo vertinimo, 2021-05-28 Nr. ĮVP-80

2021 METŲ ATITIKTIES SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠUI ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

2020 METŲ ATITIKTIES SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠUI ĮSIVERTINIMO REZULTATAI (1)

 

į viršų