Laisvos darbo vietos

Psichologas (aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam  prilygintinu išsilavinimu)

Socialinis darbuotojas  (aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintinu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintinu išsilavinimu)

į viršų