Laisvos darbo vietos

Reikalingi:

  • Socialinis pedagogas

Reikalavimai:

Socialinio pedagogo išsilavinimas

Darbo užmokesčio koeficientas nuo 4,82 iki 5,13

Suminė darbo laiko apskaita

  • Socialinio darbuotojo padėjėjas

Reikalavimai:

Socialinio darbo arba socialinio darbuotojo padėjėjos išsilavinimas

40 val. trukmės Socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programoje „Socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kompetencijos ugdymas“

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimąs:

1. Dėl privalomojo pirmos pagalbos,

2. Dėl privalomojo higienos įgūdžių bendrą programą, kodas HB,

3. Dėl privalomojo higienos įgūdžių bendrą programą, kodas H1.

Darbo užmokesčio koeficientas nuo 3,12 – 7,0

Suminė darbo laiko apskaita

  •  Socialinė darbuotoja

Reikalavimai:

socialinio pedagogo/darbuotojo išsilavinimas.

Darbo užmokesčio koeficientas nuo 3,17 iki 10,5

  • Neformalaus ugdymo pedagogo - šokių mokytojo

Suminė darbo laiko apskaita

į viršų