Laisvos darbo vietos

Reikalingi : 

  • Socialinio darbuotojo padėjėjas

Reikalavimai:

Socialinio darbo arba socialinio darbuotojo padėjėjo išsilavinimas

40 val. trukmės Socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programoje „Socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kompetencijos ugdymas“

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas:

1. Dėl privalomojo pirmos pagalbos,

2. Dėl privalomojo higienos įgūdžių bendrą programą, kodas HB,

3. Dėl privalomojo higienos įgūdžių bendrą programą, kodas H1.

Darbo užmokesčio koeficientas nuo 3,31 – 7,0

Suminė darbo laiko apskaita

  •  Socialinė darbuotoja

Reikalavimai:

socialinio darbuotojo/pedagogo išsilavinimas.

Darbo užmokesčio koeficientas nuo 3,38 iki 10,5

Suminė darbo laiko apskaita

į viršų