Law information

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro veiklą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA  (*.pdf)

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (*.pdf)

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS (*.pdf)

VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS (*.pdf)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMAS (*.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To top