Corruption prevention

          Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus  kreiptis ir informuoti galima:

- tiesiogiai atvykus į centrą ir pateikiant rašytinį pranešimą (Mokyklos g. 6, Jonava administracijoje);

- atsiuntus  pranešimą paštu, adresu Mokyklos g. 6, Jonava, LT 55112;

- el. paštu jonavosvaikai@gmail.com;

-  telefonu (8-349) 52442.

 

     Už korupcijos prevenciją atsakinga Teresa Kuzmičienė, Tel. 865058778

___________

2021-2023 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2021-2023 M. ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS (*.docx)

VŠGC KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2023 M. PROGRAMA (*.docx)

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS  (*.docx)

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA (*.docx)

To top