Korupcijos prevencija

          Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus  kreiptis ir informuoti galima:

tiesiogiai atvykus į centrą ir pateikiant rašytinį pranešimą (Mokyklos g. 6, Jonava administracijoje);

– atsiuntus  pranešimą paštu, adresu Mokyklos g. 6, Jonava, LT 55112;

– el. paštu jonavosvaikai@gmail.com;

–  telefonu (8-349) 52442.

 

     Už korupcijos prevenciją ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimą  atsakinga Jolanta Mazūrienė

 

Aktualus Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus 2022-12-06 įsakymas Nr. V1-41 Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANT TEIKIAMAS PRAŠYMAS STT PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

___________

2021-2023 METŲ

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2021-2023 metų priemonių plano vykdymo eiga, jų veiksmingumas ir pasiekti rezultatai 2022 metais (*.docx)

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2021-2023 metų priemonių plano vykdymo eiga, jų veiksmingumas ir pasiekti rezultatai 2021 metais (*.docx)

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2021-2023 M. ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS (*.docx)

VŠGC KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2023 M. PROGRAMA (*.docx)

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS  (*.docx)

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS (*.docx)

ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS (*.docx)

GAUTŲ DOVANŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS (*.docx)

į viršų