Apie mus

0DSC_15854

                        Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre šiuo metu gyvena 12 globojamų (rūpinamų) vaikų, veikia 2 šeimynos.  Globojami (rūpinami) vaikai -  našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai nuo gimimo iki 18 metų amžiaus,  kuriems nustatyta: nuolatinė globa (rūpyba) ir laikinoji globa (rūpyba). Vienos šeimos vaikai apgyvendinami toje pačioje šeimynoje, vyresnieji prižiūri ir globoja mažesniuosius brolius ir seseris.

į viršų