Vadovai

Pareigybės kodas Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Pareigybės lygis Grupė
                         Vadovai
134104 Direktorius 1,0 A2 III
134104 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,0 A2 III
  • Direktorė – Emilija Markucevičienė

Tel. (8 349) 52442

El.p. jonavosvaikai@gmail.com

              Direktorės autobiografija
          Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Milda Cinkuvienė
Tel. (8 349) 59212
El.p. jonavosvaikai@gmail.com

 

į viršų