Vadovai

Pareigybės kodas Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Pareigybės lygis Grupė
                         Vadovai
134104 Direktorius 1,0 A2 III
134104 Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams 1,0 A2 III
134104 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,0 A2 III
  • Direktorė – Emilija Markucevičienė

Tel. (8 349) 52442

El.p. jonavosvaikai@gmail.com

              Direktorės CV
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams – Aldona Skurdauskienė
Tel. (8 349) 52442 El.p. jonavosvaikai@gmail.com
          Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Milda Cinkuvienė
Tel. (8 349) 59212
El.p. jonavosvaikai@gmail.com
į viršų