Komisijos ir Darbo grupės

DARBO GRUPĖ

 

  1. Dėl vaikų globos namų 2016-2018 metų strateginio veiklos plano rengimo
  2. Vaikų globos namų atitikties socialinės globos normos II srities 5 punkto 5.2 ir 5.5 papunkčių vertinimo ir įsivertinimo atlikimo.
  3. Dėl globojamų (rūpinamų) vaikų grynųjų pinigų dalies, skirtų ruošimui savarankiškam gyvenimui: mitybai, medikamentams, aprangai, higienai, kanceliarinėms prekėms tvarkos sudarymo
  4. Dėl metinės veiklos programos sudarymo

 

          KOMISIJA

 

  1. Dėl įvertinimo globojamų vaikų sulaužyto ar sugadinto materialinio turto žalos atlyginimui
  2. Dėl greitai susidėvinčių ir smulkiaverčių daiktų nurašymo
  3. Dėl globojamo vaiko individualaus socialinės globos plano (ISGP) sudarymo
  4. Dėl vaikų globos namų kiemo statinių vertės nustatymo
  5. Dėl vaikų globos namų teritorijoje šeimynoms priskirtos dalies aplinkos sutvarkymui įvertinimo
  6. Dėl viešųjų pirkimų vykdymo

 

 

 

 

 

 

 

 

- Globojamo vaiko Individualaus Socialinio Globos Plano (ISGP) sudarymo ir peržiūros komisija;

- Vaiko gerovės komisija;

- Švaros komisija;

- Vaikų globos namų ekspertų grupė;

- Darbo grupė Vaikų Globos namų Socialinės Globos atitikties socialinės globos  normoms įsivertinimui;

-  Krizių valdymo vaikų globos namuose komanda;

- Komisija dėl maisto produktų likučių inventorizacijos;

- Komisija dėl neeilinio darbuotojų veiklos vertinimo;

- Komisija dėl viešųjų pirkimų vykdymo;

- Komisija dėl labdaros priėmimo-perdavimo;

- Komisija dėl kasoje grynųjų pinigų likučių inventorizavimo;

- Komisija dėl medikamentų nurašymo;

- Komisija dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo;

 

į viršų