Komisijos ir Darbo grupės

DARBO GRUPĖ

 

  1. Dėl vaiko ir šeimos gerovės centro 2019-2021 metų strateginio veiklos plano rengimo.
  2. Dėl globojamų (rūpinamų) vaikų grynųjų pinigų dalies, skirtų ruošimui savarankiškam gyvenimui: mitybai, medikamentams, aprangai, higienai, kanceliarinėms prekėms tvarkos sudarymo
  3. Dėl metinės veiklos programos sudarymo

 

          KOMISIJA

 

  1. Dėl įvertinimo globojamų vaikų sulaužyto ar sugadinto materialinio turto žalos atlyginimui
  2. Dėl greitai susidėvinčių ir smulkiaverčių daiktų nurašymo
  3. Dėl globojamo vaiko individualaus socialinės globos plano (ISGP) sudarymo
  4. Dėl vaiko ir šeimos gerovės centro kiemo statinių vertės nustatymo

 

 

 

 

 

 

 

 

– Globojamo vaiko Individualaus Socialinio Globos Plano (ISGP) sudarymo ir peržiūros komisija;

– Vaiko gerovės komisija;

– Švaros komisija;

– Centro  ekspertų grupė;

– Darbo grupė Centro socialinės globos atitikties socialinės globos  normoms įsivertinimui;

–  Krizių valdymo Centre komanda;

– Komisija dėl maisto produktų likučių inventorizacijos;

– Komisija dėl neeilinio darbuotojų veiklos vertinimo;

– Komisija dėl viešųjų pirkimų vykdymo;

– Komisija dėl labdaros priėmimo-perdavimo;

– Komisija dėl kasoje grynųjų pinigų likučių inventorizavimo;

– Komisija dėl medikamentų nurašymo;

– Komisija dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo;

 

į viršų