Citatos

Mūsų tikslas: Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

-Jonavos rajono vaikų globos namai

Mūsų misija: Priimame ir mylime kiekvieną globojamą vaiką tokį koks jis yra. Kuriame jaukią, šiltą, kūrybinę  erdvę – namus artimus šeimai. Įtraukiame globojamus vaikus į įvairiausią veiklą, sudarome vaikus į įvairiausią veiklą, sudarome sąlygas protiniam ir fiziniam vystymuisi, perimti tautos kultūros pagrindus. Padedame globojamiems vaikams atskleisti žmogiškąsias vertybes ir jomis grįsti savo gyvenimą, pasiruošti savarankiškam gyvenimui, sėkmingai integracijai į visuomenę.

-Jonavos rajono vaikų globos namai

Mūsų vizija: Užtikrinti vaiko gerovę, saugumą, siekiant pozityvios jo socializacijos ir integracijos į visuomenę, skatinant visavertę asmenybės raišką.

-Jonavos rajono vaikų globos namai

į viršų