Veiklos sritys

Jonavos rajono vaikų globos namų veiklos tikslai yra :

Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas. Sudaryti kitas tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

į viršų