Activity

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro veiklos tikslai yra :

Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai centre apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas. Sudaryti kitas tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

To top