Tapkite draugystės ambasadoriais ir įveikime patyčias kartu

Autorius Darbuotoja Agnė on kovo 15, 2015 6 Šeimynos naujienos/fotografijos Naujienos su Nėra komentarų

Vaikai patys aktyviai dalyvauja  akcijoje. Ruošia spektaklį teatrų festivaliui „Žodžiai“kuriame aktyviai dalyvauja 6-tos ir 4-tos šeimynų vaikai ir pedagogai , vaidina ir kuria filmukus, daro gerus kasdienius  darbus šeimynose, mokykloje. Tapti draugystės ambasadoriais , dalyvauti akcijoje kviečia skelbimas tik įėjus į globos namų foje. Pakviesti prisijungti   ir  suaugę, ne tik dabuotojai, bet ir globojamų vaikų tėvai ir globėjai. Jiems šeimynų darbotojai, veiksmo saviatės, „Be patyčių“ finalo metu, kovo 23-29 dienomis,  pasiūlys sukurtus lankstinukus, rekomendacijas tėvams ir globėjams, kuriuos parengė neformalaus ugdymo pedagogė Vilma.  O visiems lankytojams ir gyventojams pirmos šeimynos socialinė darbuotoja  Aušra su vaikais paruošė puikų palaktą „Patyčios tai…“ , išdalino prasmingas  rekomendacijas kitų šeimynų vaikams.   Šeiymnų darbuotojai ir vaikai, kovo 23-29 dienomis, pakvies visus sudalyvauti šeimynų rengiamuose žaidimuose ir darbų „Gera daryti gera“ pristatymuose. Vaidinimai, akcijos ir pristatymai vyks vaikų globos namuose , tada  bus išdalytos papildomos  rekomendacijos vaikams šeimynose ir lankstinukai suaugusiems.  Suaugę globojantys mūsų vaikus,  ir vaikai,  galės pasitikrinti ar viską padarė, kad gyventi būtų saugu ir gera. Pasitikrinti ir pasimokyti.

Štai keletas minčių:

Rankos jums duotos ne tam, kad jūs pastumtumėt mažesnį,

pakeltumėt akmenį prieš draugą, neteisingai prisiektumėt.

Jūsų rankos laiko jūsų gyvenimą,  su jomis statysite savo ateitį.

Jos turi padaryti didelius ir kilnius darbus!“

Petras Cvirka. Vaikų karas 

PATYČIOS.

KAIP PADĖTI VAIKUI?

 

REKOMENDACIJOS TĖVAMS, GLOBĖJAMS

Kas tai yra patyčios?

Ar esate kada nors turėjęs pravardę?
Ar pažįstate bent vieną, kurio vengia ar bijo kiti ? Pavyzdžiui, dėl to, kad jis agresyvus, sarkastiškas, užgaulioja ar ignoruoja kitus.
Ar esate kada nors kitą pavadinęs užgauliu žodžiu, pavyzdžiui, „žąsinas“, „žioplys“ ar pan.?
Ar Jus kada nors yra apkalbinėję kiti?

Jei nors į vieną klausimą atsakėte teigiamai – vadinasi,   Jums yra tekę susidurti su patyčiomis ir Jūs galit įsivaizduoti,  kas tai yra.

Patyčios – tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali apsiginti (Olweus,1978,1993) 

NELAUK  KOL  TAVO  VAIKAS  PATIRS PATYČIAS  AR  TAPS  SKRIAUDIKU

  • Atpažinti

Kartais patyčios Jums gali atrodyti panašios į draugų pajuokavimus ar draugiškus patraukimus per dantį. Kuo skiriasi patyčios nuo pajuokavimo? Kai juokaujama, linksma būna abiem žmonėms, o tyčiojantis linksma tik vienam – kitas tuo metu jaučiasi labai įskaudintas!

Patyčios apima tyčinius veiksmus- tai daroma sąmoningai.

Šis elgesys pasikartoja ir tęsiasi tam tikrą laiką.

Visada yra psichologinė ar fizinė persvara ir pats negali apsiginti. Tad visada reikia padėti.

Patyčių formos:

-tiesioginė- kai vaikas atvirai puolamas; užgauliojamas, pravardžiuojamas, kumščiuojamas, mušamas, spjaudomas, stumdomas, gąsdinamas ir jam grasinama, iš jo atimami daiktai ar pinigai ir pan.;

-netiesioginė- tai vaiko atstūmimas nuo grupės, ignoravimas, neapykantos kurstymas ir pan.;

-elektroninės- nemalonių ar piktų SMS žinučių ir elektroninių laiškų siuntinėjimas, foto ar kitos asmeninės informacijos viešinimas ir pan.

  • Suprasti

Kodėl vaikams sunku kalbėti apie patyčias?

-baisu, kad skriaudėjai kerštaus;

-nenori būti skundiku;

-nenori jaudinti tėvų;

-gėda, kad negali apsiginti;

-baisu prarasti draugus ir nenori likti vienas.

Požymiai, kad vaikas galimai patiria patyčias:

- grįžę būna irzlūs, nuliūdę ar neįprastai emocingi;

-turi mėlynių, įdrėskimų, ima vaikščioti kitu keliu ar vengia senų, įprastų žaidimo vietų, draugų;

-be jokios priežasties nenori eiti į mokyklą, darželį.

  • Kalbėti

Klausimai, kurie gali padėti išsiaiškinti ar vaikai patiria patyčias:

-ką veikei mokykloje?

-su kuo žaidei?

-su kuo žaidė?

-ar patiko žaisti?

-ar buvo kas nepatiko?

-kaip sekėsi tavo bendraamžiams?

-ar ryt nori eiti? jei ne, kas nepatinka, kodėl?

-ar yra kurie nepatinka? kodėl?

Pasekmės vaikams.

Patyčiose dalyvauja auka, skriaudikas ir stebėtojas- pasekmes patiria visi.

Patyčias patiriančiam vaikui:

-išgyvena nerimą, baimę, bejėgiškumą, liūdesį, o tai sukelia sveikatos sutrikimus: skausmus, pykinimą, miego apetito sutrikimus;

-žemai save vertina, nepasitiki savimi;

-prastėja pasiekimai;

-dažnai kamuoja mintys apie situacijos beviltiškumą, išeities nebuvimą ir kartais vaikai renkasi savižudybę.

Pasekmės skriaudėjams

-patyčios ilgainiui perauga į agresyvų elgesį, skriaudėjai linkę įsitraukti į kitokią nepageidaujamą ir nusikalstamą veiklą: vandalizmą, muštynes, vagystes. D.Olweus duomenimis 60% berniukų, kurie tyčiojosi iš savo bendraamžių mokykloje iki 24 metų amžiaus padarė bent 1 nusikaltimą, o 35-40 proc. – daugiau.

Pasekmės stebėtojams

-išgyvena nesaugumą, baimę, dėl bejėgiškumo patira įtampą;

-bijo, kad patys gali tapti patyčių auka;
-bijo, kad dar labiau pakenks aukai;
-bijo, kad nesulauks jokio palaikymo iš kitų

-vengia mokyklos, bijo būti pažangūs, sėkmingi, varžo save.

Nežiūrint į vaidmenis, visus patyčių dalyvius, pasekmės lydi visą gyvenimą.

  • Padėti

Kaip galime padėti stabdyti patyčias?

  • Jei vaikas patiria patyčias

Pagalba jei vaikas ikimokyklinukas

5 žingsneliai mažiesiems:

Ignoruok ir pasitrauk į šalį.

Sakyk: “liaukis, man nepatinka”.

Sakyk:”Liaukis arba pasakysiu auklėtojai”.

Eik pas auklėtoją ar suaugusį, pasakyk jam.

Sakyk:” Prašau liaukis, tu mane skaudini”.

Pagalba jei vaikas vyresnis

-nevertėtų elgtis skubotai, pavyzdžiui, pulti susitikti ir pasikalbėti su besityčiojančio vaiko tėvais. Gali būti, kad būtent tokio elgesio Jūsų vaikas ir bijo. Jis gali baimintis, kad dėl to patyčios tik dar labiau sustiprės;

-nesakyti: „Nebūk skystablauzdis, juk tave tik erzina!“, „Visa tai praeis“, „Tvarkykis su tuo pats“. Nemanykite, kad vaikas pats vienas susitvarkys su patyčiomis.

-nekaltinkite vaiko dėl patiriamų patyčių sakydami: „Pats esi kaltas dėl to“. Vaikai nėra kalti dėl to, kad iš jų tyčiojasi;

-nesiūlykite vaikui „duoti atgal“. Kai kurie vaikai su patyčiomis bando tvarkytis  agresyviai. Tačiau agresyviai gindamiesi jie patys gali  būti apkaltinti;

Nepalikite vaiko vieno spręsti šios problemos.

  • Pagalba jei žinote ar įtariate, kad Jūsų vaikas stebi patyčias:

-paskatinkite vaiką papasakoti apie patyčias, kurias stebėjo. Aptarkite, kaip jis jaučiasi, ką patiria;
-jeigu sužinojote vykstant patyčias,

-praneškite apie tai darbuotojams, galite tai padaryti anonimiškai;
-pakalbėkite namie su savo vaiku apie smurtą, patyčias, kaip jis elgtųsi, jeigu stebėtų patyčias arba pats taptų jų auka.

  • Pagalba jei jūsų vaikas tyčiojasi iš kitų

-likite ramūs, be kaltinimų išsiaiškinkite kas skatina taip elgtis;

-stebėkite ir keiskite  vaiko elgesį;

-sužinokite su kuo ir kaip vaikas bendrauja;

-sutarkite keisti ar parinkti veiklas (sporto būrelį, kino filmus, bendrus žaidimus). Taip keisite vaiko aplinką, dalyvausite vaiko gyvenime ir norimai jį formuosite;

-sužinokite,  kokius žaidimus žaidžia, reikalui esant  paskatinkite juos keisti;

-aptarkite su vaiku, kaip Jūs reaguosite, jei patyčios kartosis. Svarbu apgalvoti, kaip skatinsite tinkamą vaiko elgesį ir stabdysite netinkamą, bei aptarti tai su vaiku. Vaikas turi žinoti, ko jis gali tikėtis už vienokį ar kitokį elgesį;

-mokykite tolerancijos, neagresyvaus elgesio,

ir bendravimo bei konfliktų sprendimo būdų;

-savo vaikui būkite pavyzdžiu. Stebėkite savo elgesį. Gal vaikas tiesiog kartoja tai ką girdi iš Jūsų? Vaikai greitai išmoksta elgtis agresyviai, jei šeimoje problemos nuolat sprendžiamos agresyviais būdais;

-skatinkite vaiką stengtis keisti savo elgesį. Stebėkite jį. Skatinkite ir pagirkite už gerą elgesį. Tokiu būdu labiau tikėtina, kad vaikas elgsis tinkamai ir ateityje. Stenkitės neleisti vaikui žiūrėti TV laidų, filmų, žaisti kompiuterinių žaidimų, kur rodomas agresyvus elgesys;

-bendradarbiaukite su auklėtojais, psichologais ir kitais specialistais. Pabandykite išsiaiškinti, kokie veiksniai skatina vaiką elgtis agresyviai. Tikėtina, kad darbuotojai galės Jums aiškiau, išsamiau nupasakoti, kada vaikas yra ypač agresyvus. Darbuotojams galite užduoti tokius klausimus:

-Kiek ilgai tęsiasi patyčios?

-Kokios konkrečios situacijos paskatina vaiką elgtis agresyviai?

-Iš kelių vaikų vaikas tyčiojasi?

-Ar Jūsų vaikas vienintelis tyčiojasi ar į tai įsitraukia ir kiti vaikai?

Kantrybės! Elgesys greit nesikeičia.

Būsite saugūs patys jei padėsite vaikams  jaustis ir augti saugiai

 

kam įdomu siūlome pasidomėti :           www.bepatyciu.lt    www.esaugumas.lt   www.vaikulinija.lt         www.draugiskasinternetas.lt

Parengė neformalaus ugdymo pedagogė     Vilma

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

į viršų